Prawo do odstąpienia od umowy

        I.            Prawo odstąpienia

  1. Użytkownikowi, który zawarł z Właścicielem Sklepu Umowę jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny.
  2. W celu wykonania prawa do odstąpienia od Umowy, Użytkownik powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu, wskazując w nim przynajmniej swoje dane osobowe oraz numer Zamówienia. Użytkownik może wykorzystać wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przesłany drogą mailową przez Właściciela Sklepu w momencie przyjęcia jego oferty określonej w Zamówieniu.
  3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone w terminie 14 dni od momentu dostarczenia Towarów Użytkownikowi. Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przez Użytkownika przed jego upływem na adres: Galeria Lagos ul. Węgierska 15, 30-531 Kraków lub na adres mailowy: sklep@galerialagos.pl.
  4. Prawo do odstąpienia od Umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku produktów wykraczających poza standardową ofertę Sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Użytkownika lub dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb, zgłoszonych w Zamówieniu;
  5. W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, powinno ulec zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
  6. Zwrot Towarów przez Użytkownika powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy poprzez wysłanie Towarów na adres Galeria Lagos ul. Węgierska 15, 30-531 Kraków, na koszt Użytkownika.
  7. Zwracany przez Użytkownika Towar powinien zostać opakowany na koszt Użytkownika w odpowiedni sposób, zabezpieczający go przed wszelkimi uszkodzeniami w trakcie transportu.
  8. Właściciel Sklepu w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia przez Użytkownika od Umowy zwróci dokonane przez Użytkownika płatności na konto bankowe, z którego została dokonana płatność lub na jego inne konto, wskazane w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy.
  9. Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu płatności lub opóźnienie terminu jej zwrotu, jeżeli Użytkownik, pomimo wezwania przesłanego na jego Adres e-mail, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Użytkownika błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.