CHALCEDON

Chalcedon pomaga zachowywać spokój oraz utrzymuje równowagę między ciałem, umysłem i duszą, odgania złe wizje.