Kontakt

wnetrze sklepu z bizuteria

Biżuteria - Galeria Lagos - Kraków


Nasza Galeria z biżuterią znajduje się w historycznej przepięknej części Krakowa na ul. Długiej, która od stuleci słynie z kupiectwa. Galeria prezentuje się okazale i zachwyca przechodniów wystawionymi w witrynie minerałami oraz wykonaną z nich biżuterią. Kraków jest miastem magicznym co głosi legenda o czakramie, tajemniczym kamieniu, jednym z siedmiu, który rzucił w siedem stron świata hinduski bóg Sziwa. Staramy się o najpiękniejsze okazy kamieni takie, które nabyte w naszej Galerii Lagos pozwolą zachować najlepsze wspomnienia o Krakowie. Dbamy zarówno o jakość minerałów, jak i wytwarzanej w pracowni biżuterii. Niepowtarzalny i rozpoznawalny styl - to nasza biżuteria.

W Galerii Lagos czeka na Państwa piękna, niepowtarzalna, oryginalna oraz przede wszystkim robiona przez nas biżuteria z kamieni naturalnych. Służymy pomocą nie tylko przy wyborze naszych gotowych produktów, ale czerpiąc z zasobów półfabrykatów możemy na miejscu wspólnie zaprojektować i wykonać biżuterię, która idealnie podkreśli każdą kreację. W takiej sytuacji najlepiej zabrać ze sobą strój i odwiedzić nas w celu wyboru najlepszej biżuterii w naszej Galerii na Długiej 74 w Krakowie.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 a także w soboty od 10:00 do 14:00.

Ponadto łatwo nas znaleźć na Facebooku oraz Instagramie gdzie zamieszczamy zdjęcia nowości, różnego rodzaju ciekawostki oraz wydarzenia z życia naszej Galerii. W razie jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości czekamy pod numerem telefonu 698-095-986, oraz adresem mailowym sklep@galerialagos.pl.Godziny otwarcia:
pon. - pt.  10-18
sob. 10-14


ul. Długa 74
31-146 Kraków
woj. małopolskie


Tel: 698-095-986
Facebook: GaleriaLagos
sklep@galerialagos.pl
 

Nr. Konta: 43 1050 1445 1000 0091 0333 0834 (ING)
NIP: 675-118-03-13
REGON: 356777135

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek prawny zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest BTH DANIEL Agnieszka Filar , ul. Kornela Makuszyńskiego 15, 31-752 Kraków, tel. 12 257 13 90 , e-mail.: info@bthdaniel.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 tj. w celu zawarcia umowy oraz zgodnie z prawnie uzasadnionymi celami realizowanymi przez Administratora, w tym m.in. w celu obsługi i realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług oraz wysyłki zamówień, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  3. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie niemożnością zrealizowania umowy (świadczenia usługi).
  4. Pani/Pana Dane Osobowe w zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, będą przetwarzane do czasu jej wycofania, w zakresie rozliczeń podatkowych - przez okres wynikający z art. 86 § 1 ordynacji podatkowej (t.jedn. Dz.U. 2018 poz. 800), a w pozostałym - ze względów bezpieczeństwa prawnego - do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń
  5. Odbiorcami Pani/Pana Danych Osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa do ich uzyskania, jak również podmioty współpracujące w zakresie kadrowo-księgowym, służby informatyczne oraz operatorzy pocztowi: Poczta Polska lub firmy kurierskie, z którymi podpisaliśmy umowę.
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  7. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.