PERŁY

Perły mają działanie ochronne, uwydatniają takie cechy jak lojalność, honor i są pomocne przy rozwoju osobistym. W przeszłości perły stosowano do ochrony przed złym okiem i przy przewidywaniu przyszłości.